Sin título

UAI: UNIO ACTIVITATS INTEGRADES ACTIVA’T +

 

UAI 2015

UAI Projecte federatiu.

El projecte Unió d’Activitats Integrades Activa’t + (UAI) naix de la unió d’ Associacions i Col.lectius  intercomarcarls e interprovincials properes en una área molt ben comunicada, on la costa i les terres d’interior s’uneixen per tal de dur endavant aquest projecte  Federatiu.

Àmbit d’actuació geogràfic de la UAI

Federació d’Associacions, o el que és el mateix, Unió d’Associacions d’àmbit intercomarcal i provincial, que desentrolla la seua activitat a les Comarques Centrals de la Comunitat Valenciana,  a la Safor, la Marina Alta, Comtat, la Valla d’Albaida, la Costera i  la Marina Baixa. Es tracta d’una Federació Interprovincial ja que agafa el començament, el final o com vullgam interpretar, Sur de la Província València o Nord de la Província d’Alacant.Vàries són les poblacions que identifiquen la zona d’actuació en un principi ja que són on están adreçades les quatre Associacions  fundadores  Oliva. Pego, Xaló i les Valls, Gallinera, Alcalà, Ebo i Laguar…. Al-azRaq - UAI activa't més +El seu àmbit d’actuació geogràfic està dissenyat amb criteris de proximitat, relació, història, cultura, sectors econòmics com l’agricultura , el turisme actiu, l’entorn muntanyós i costaner. Cas del  turisme actiu , és on podem destacar ja dos esdeveniments esportius que gestiona la Federació desde  el 2012 prestant els serveis de gestió técnica i administrativa al Club Triatló Oliva. Un estudi de viabilitat i inserció socio laboral  acompanyarà les tasques per tal d’organitzar el I International Triatló 113MD Oliva “Capità de la Vangvarda” i la XXV Triatló Oliva on s’acomplien els 25 anys. Projecte de Festa que per Oliva una població ja identificada amb el Triatló podria suposar obtindre la Declaració d’Interés Turístic Autonòmic, vistes les condicions que acompleix, com fer festa, espectacles i rebre el suport de la gran majoria de col.lectius, festers, esportius i culturals. Cal esmentar el clar propòsit de foment del treball i l’ocupació en sectors tan dinàmics com el Turisme Actiu i Cultural adreçat  al  moviment associatiu i de col.lectiu de base. Intentar que entitats com el Club Triatló Oliva o altres col.lectius puguen crear ocupació laboral, dos anys ens hem marcat per tal d’aconseguir aquest objectiu.

Conflueixen situacions que provoca la crisi econòmica actual on professionals de llarg recorregut laboral s’han vist abocats a a pèrdua dels seus llocs de treball, on gent jove, que vol iniciar-se al món laboral, no ho pot fer. Aquesta Federació naix amb l’espirit que el món associatiu ha fet perdurar, any rere any, i que són valors socials. D’aquesta amalgama de situacions diverses i de diferents associacions naix  de manera integrada, un projecte d’àmbit , social, cultural, esportiu, econòmic i mediambiental. Tot dins el  marc ,de la nostra cultura mes propera. Un projecte, que definim com Unió d’Activitats Integrades Activa’t mes conegut com UAI. Una organització territorial, que uneix elements associatius en primera instància pero que alhora destapa elements productius, turisme actiu i activitats turístico-esportives, conservació del paisatge, accions mediambientals, tradició i patrimoni, una agricultura sostenible, ecològica i orgánica, una cultura d’ apropament a la nostra identitat. I,on, la  ciència i les noves tecnologies  són l’enllaç de present i progrés.  Noves tecnologies que en han permes recuperar en poc de temps moltes coses passades anyorades i que són necessàries en l’actual situació socio econòmica. On el descredit de moltíssimes institucions, i de la clase política necessita d’aquestes iniciatives per tal de començar noves tendències que facen desapareixer aquesta sensació col.lectiva de crisi de valors. Tot  aquest projecte està creixent amb una filosofía slow, sostenible, on el temps és la moneda i la qualitat de vida el resultat. Massa són les ferramentes i els recursos dels quals disposem i més estant units, aquesta unió és la que proposa la Federacióo UAI. La nostra Cultura Mediterrània, el Mediterrani, font de civilització i cultura, és la nostra  riquesa, la nostra senyal d’identitat, la llengua la vivim com una oportunitat un enllaç, no és font d’una ideología i no cap un ús polititzat, tot el contrari, la llengua és una eina de comunicació i agermanament. La història ens determina, ibers, romans, musulmans, cristians, moriscs una amalgama perfecta que pot fer de ciment i construir un gran estructura.

Propòsits i objectius generals

Ara més que mai , en plena caiguda del sistema, de crisi humana on la cobdícia és la gran causa d’una  crisi anomenada “financiero econòmica”. Tal volta aquesta Federació siga una eina per posar en marxa un model fonamentat en els recursos propers en la terra on vivim i compartim experiències vitals, que passaven desapercebudes per tothom.  Es tan senzill com tornar a els valors que van servir als nostres avantpassats, per a mantindre les seues estructures grupals, les seues tribus, les seues famílies, els nostres pobles. Sabem que poden adquirir, un valor afegit,  en aquest món en què caminem buscant patrons de comportament altament estudiats pel mercat de consum. Inventar no será necessari, observar será esencial, hem d’anar al nostre entorn inmediat i veure els recursos dels quals disposem  en termes agraris podriem comptar amb un secà productiu, una terra de regadiu privilegiada, una terra rica, lluminosa mediterrània, en temes culturals amb un llegat patrimonial e històric envejable, Territori Dianium.. en temes mediambientals amb les nostres muntanyes, i parcs tan emblemàtics com la Marjal Oliva Pego, les nostres platges, dunes… ho tenim ahí mateix no més cal començar, aquesta Federació on les associacions que la formen ja porten un bon camí recorregut s’uneixen amb aquest objectiu. Crear una plataforma que poguera fer ocupació, llocs de treball sostenibles en el temps será el principi més important que ens acompanyarà. Per tal d’aconseguir aquest propòsit la Federació amb les associacions membres, ha aconseguit fer una plataforma web, començar treballs puntuals i estacionals que les pròpies associacions han creat, aquests inicis han permés dissenyar quatre mòduls que descriurem breument i que constituixen l’eix de les nostres actuacions presents i futures. 1.- Mòdul Tècnic, Assessorament i Formació 2.-Mòdul Turisme Actiu Tritarongina Events inserció socio-laboral 3.-Mòdul Cultural Patrimonial, Mediambiental i Agrari 4.-Mòdul Econòmic-Activitats Turístiques.Portal Turisme. Plataforma Coordinació Agents Turístics.

Posted in ACTIVA'T.