ASSOCIACIO VOLUNTARIAT UAI ACTIVA’T +

Les Associacions de Voluntariat són avuí dia més que  necessàries, estes associacions sense cap mena de dubte, potencien les actuacions i el desenvolupament d’activitats dels col.lectius i milloren la qualitat de vida dels ciutadans, naixen del compromís ciutadà. Aquesta acció voluntària consensuada, forma  un grup de voluntariat mancomunat al servici de les associacions que ho necessiten i dels ciutadans. Es disposa d’una base de dades dels voluntaris/tàries  de la qual es nodreixen  els diferents grups i col.lectius que en formen part o sol.liciten col.laboració.

Creada a l’empar de la « Llei 4/2001 de 19 de juny del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, i la nova Llei 45/2015 del 14 d’octubre, del Voluntariat Estatal» neix la iniciativa  “Voluntariat UAI Activa’t +”  té com a finalitat establir vies i transversalitat, impuls, promoció, foment i coordinació participativa en tots els camps federatius: en camps com l’esport, l’educació, , la defensa del medi ambient, la conservació del patrimoni, l’atenció social i la salut, la dinamització cultural i ciutadana o la cooperació i la responsabilitat social al desenvolupament. Ja som associació de voluntariat amb el corresponent Registre Autonòmic secció Quarta  d’Associacions de Voluntariat de la Comunitat Valenciana amb el nombre CV-04-057905-V.

LOGO ASSVCTOUAI CV. jpg

L’entitat defensa els interessos dels voluntaris gestiona la disposició de les cobertures i assegurances de Responsabilitat Civil i Accidents necessàries.

Conforma i gestiona una  Programació amb continguts com:

– Elaborar i aprovar el seus estatuts interns de funcionament. Règim Intern

-Articular els mecanismes necessaris per garantir la informació, la participació i la col·laboració de la persona voluntària, tant en l’entitat com en els programes que aquesta desenvolupe.

-Dotar a la persona voluntària del suport i mitjans adequats per al desenvolupament de les seues funcions.

-Proporcionar la formació necessària a la persona voluntària per al correcte desenvolupament dels programes.-Pla formació continuada, amb  habilitació i certificació de la formació amb l’aprovació de crèdits per entitats formatives, Universitats i centres Educatius. Declaració Responsable per l’habilitació de personal auxiliar en esdeveniments esportius, formació específica impartida conjuntament amb les Federacions Esportives i entitats col.laboradores com DGT, Capitanía Marítima, Bombers, Creu Roja, Protecció Civil …..

Signar Convenis amb entitats de renom per formar amb la concessió de crèdits, entitats com les Univertitats, o els Instituts de Batxillerat com mòduls professionals especìfics

-Portar un registre d’altes i baixes del personal voluntari.

-Subscriure una pòlissa d’assegurances que garantisca a la persona voluntària la cobertura pels danys i perjuís que es puguen ocasionar a la persona voluntària i els que es produïsquen a tercers en l’exercici de la seua activitat, amb les característiques i pels capitals que es determinen reglamentàriament.

-Garantir les condicions de salut i seguretat adients. Pla de Mesures de Salut i Seguretat integral (PRRLL)

-Expedir el certificat de persona voluntària que acredite els serveis prestats en l’entitat.

-Altres derivades de la legislació vigent.

Extended_Hands_Logo_for_LifelineExtensions_blog

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>